Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2021.


Павлов, Пламен (2021) Град Радомир и националната памет за един достоен владетел и воин.– Цар Гаврил Радомир. Радомир, 2021. София - Радомир


 
  Статия
 
 Под печат
  27189
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/