Politische Sprachspiele zwischen Tradition und Erneuerung. In: Kulturraum Donau : zwischen Klischee und Erfahrung ; [im Rahmen des Symposions "Kulturraum Donau - Zwischen Klischee und Erfahrung" gehalten im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 15. bis 17. November 1990] / Wilhelm Petrasch (Hg.). Wien: Verein Volksbildungshaus Wiener Urania, 1991, S. 61-73.


Ангелова, Пенка (1991) Politische Sprachspiele zwischen Tradition und Erneuerung. In: Kulturraum Donau : zwischen Klischee und Erfahrung ; [im Rahmen des Symposions "Kulturraum Donau - Zwischen Klischee und Erfahrung" gehalten im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 15. bis 17. November 1990] / Wilhelm Petrasch (Hg.). Wien: Verein Volksbildungshaus Wiener Urania, 1991, S. 61-73. Wien: Verein Volksbildungshaus Wiener Urania.


 Паралелно със заниманията си с Канети от една страна и с феминистичната проблематика от друга страна П. Ангелова прави и първите си стъпки в културологичната проблематика. Статията излиза в сборника „Дунавско културно пространство – между клише и познание”. Политически игри между традиция и обновление са първите й наблюдения върху промените в посттоталитарния език в смисъла на Витгенщайновото понятие за езика като част от начина на живот и „езиковата игра” като единство между езика и дейностите, с които той е обвързан”. Убежденията и предубежденията на тоталитарния език се градят върху „езикови игри”, които като идеологически конструкти деформират възприятието на действителността. Начинът на живот има своите измерения във времепространството и материята и в кодовете на личността. На примера на тези измерения авторката онагледява с отделни примери отношението към времепространството, семиотиката на пространството на „Народната република” и мястото на личността, както и възникналата несигурност в процеса на прехода от монологизъм на медиите към многогласието и плурализма.
  Статия
 
 Издадено
  26785
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/