Die Macht des Dichters. In: Verwandlungsverbote und Befreiungsversuche in Canettis Masse und Macht : [Referate auf dem 3. Internationalen Kulturanthropologisch-Philosophischen Canetti-Symposion, das im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 3. bis 6. Mai 1990 stattfand] / Canetti-Symposion. John Pattillo-Hess (Hg.). [Von der Wiener Urania in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Wien veranst.]. Wien: Löcker, 1991, S. 53-59. ISBN: 978-3-85409-186-8.


Ангелова, Пенка (1991) Die Macht des Dichters. In: Verwandlungsverbote und Befreiungsversuche in Canettis Masse und Macht : [Referate auf dem 3. Internationalen Kulturanthropologisch-Philosophischen Canetti-Symposion, das im Volksbildungshaus Wiener Urania in der Zeit vom 3. bis 6. Mai 1990 stattfand] / Canetti-Symposion. John Pattillo-Hess (Hg.). [Von der Wiener Urania in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Wien veranst.]. Wien: Löcker, 1991, S. 53-59. ISBN: 978-3-85409-186-8. Wien: Löcker.


 През 1990 г. П. Ангелова навлиза в кръга на изследователите на Елиас Канети чрез една покана за участие в конференция на Сдружението за Маса и Власт, ръководено от Джон Патило Хес. Темата на конференцията е: „Забрани за превращения и опити за освобождение в Маса и власт на Канети”. В доклада си Властта на писателя тя прави сравнение между теоретичната постановка за ролята и призванието на писателя при Канети и литературните образи в романа „Заслеплението” и драмата „Комедия на суетата”, онагледяващи представата му за властта, призванието и отговорността на твореца. Коректив на властта на писателя при Канети е неговата отговорност за словото, убеждението, че щом чрез думи могат да се предизвикват войни, би трябвало чрез думи да могат те да се предотвратяват.
  Статия
 
 Издадено
  26784
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/