Intertextualität als sinn- und struktur-konstituierendes Merkmal von Kafkas Romanen. In: Strukturuntersuchung und Interpretation künstlerischer Texte: interdisziplinäres Kolloquium an der Sektion Germanistik/Kunstwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hrsg. von Hans-Georg Werner und Eberhard Müske. Halle/S.: Abteilung Wissenschaftspublikationen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1991. Jg. 14, ISBN: 978-3-86010-257-2.


Ангелова, Пенка (1991) Intertextualität als sinn- und struktur-konstituierendes Merkmal von Kafkas Romanen. In: Strukturuntersuchung und Interpretation künstlerischer Texte: interdisziplinäres Kolloquium an der Sektion Germanistik/Kunstwissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hrsg. von Hans-Georg Werner und Eberhard Müske. Halle/S.: Abteilung Wissenschaftspublikationen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1991. Jg. 14, ISBN: 978-3-86010-257-2. Halle/S.: Abteilung Wissenschaftspublikationen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.


 В контекста на заниманията с Михаил Бахтин и с интертекстуалността авторката насочва вниманието на изследователите на Кафка към структурноконституиращата роля на интертекстуалността в творчеството на Кафка. Чрез интертекстуалността протагонистите на Кафка се превръщат в „пътници” и посредници между света на старата европейска традиция и новите измерения на една несигурна действителност, белязана от релативизма и бюрокрацията на 20 век, превръщат се в донкихотовци на 20 век, които с очакванията, заложени от интертекста на Новото време се сблъскват и се опитват да се „преборят” с „вятърните мелници” на модерността.
  Статия
 
 Издадено
  26783
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/