София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2021 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.)


Павлов, Пламен (2021) София - хилядолетният град на мъдростта. София, "Борина", 2021 (на бълг., англ., фр., нем., рус., исп., итал.) София


 Кратък обзор на историята и културата на София.
  Книга
 
 Под печат
  26387
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/