Ubersetzungsverfahren : Arbeitsheft zum Lehrgebiet Ubersetzen fur das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch / [Уч. помагало за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий]. Велико Търново: ВТУ 1989, 129 с. COBISS.BG-ID 1084532452


Иванова, Людмила (1989) Ubersetzungsverfahren : Arbeitsheft zum Lehrgebiet Ubersetzen fur das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch / [Уч. помагало за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий]. Велико Търново: ВТУ 1989, 129 с. COBISS.BG-ID 1084532452 Велико Търново:ВТУ COBISS.BG-ID 1084532452


 Практическото помагало по превод е насочено към осъществяване на връзката между теория и практика на превода. Включени са текстове от различни жанрове, към които са поставени задачи, насочени към аналитичната фаза, предхождаща същинския превод, задачи за превод в двете посоки (български-немски; немски-български) и задачи за саморефлексия.
  Учебник / Учебно помагало
 превод, преводни похвати, посоки на превод, анализ


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  26199
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/