Българско-немски бизнес разговорник. Плевен: Грамма /В.Търново:Абагар 2003. 288 с. ISBN 978-954-8805-57-5 COBISS.BG-ID 1044499172


Иванова, Людмила (2003) Българско-немски бизнес разговорник. Плевен: Грамма /В.Търново:Абагар 2003. 288 с. ISBN 978-954-8805-57-5 COBISS.BG-ID 1044499172 Плевен: Грамма


 Бизнес разговорникът включва лексика и изрази, необходими за междуезиковата комуникация на български и немскоезични бизнес пратньори.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 бизнес, речник, комуникация
 Издадено
  26197
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/