Нещо за земята и за хората


Даскалов, Никола (1991) Нещо за земята и за хората Летописи, кн.5, 1991; с.150; София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1991-1997; ISSN 0861-3761; COBISS.BG-ID 1119648996


 
  Статия
 
 Издадено
  26162
 Никола Даскалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/