За актуалността на теорията за маса и власт на Елиас Канети. В: сп. Либерален преглед, .


Ангелова, Пенка (2016) За актуалността на теорията за маса и власт на Елиас Канети. В: сп. Либерален преглед, . Либерален преглед.


 
  Статия
 
 Издадено
  25858
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/