Практическа немска граматика с тестове и упражнения. Плевен:Грамма, 2019, 478 с. ISBN 978-954-2943-10-5


Иванова, Людмила (2019) Практическа немска граматика с тестове и упражнения. Плевен:Грамма, 2019, 478 с. ISBN 978-954-2943-10-5 Плевен:Грамма, 2019. ISBN 978-954-2943-10-5


 Практическата граматика е изградена от отделни модули, които включват информация за основните части на речта в немския език с техните категории, особености и употреби, следвани от упражнения и задачи за усвояването им и за прилагането им в различни комуникативни ситуации. Обърнато е внимание на опасностите от интерференция на българския език. За улеснение всеки раздел приключва с ключ, което прави книгата удобна и за самообучение и самоконтрол. Последният раздел позволява комплексна проверка на усвоените знания и умения, като задачите илюстрират и инструментариума, използван за удостоверяване на езикови знания по немски език (ниво В).
  Учебник / Учебно помагало
 граматика, форми, значения, функции, употреба


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  25786
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/