М-повторенията в българската реч


Буров, Стоян (2018) М-повторенията в българската реч Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 37–83. ISSN 2367-8712.


 
  Студия
 пълна редупликация, частична редупликация, м-повторения, ареал на разпространение
 Издадено
  25576
 Стоян Буров

1. Zaal Kikvidze. Copying direction as a factor in the classification system of Kartvelian echo-word constructions. // Papers of BAS. Humanities and Social Sciences. Vol. 5, 2018, No. 2, стр. 142. ISSN (print) 2367-6248 ISSN (online) 2603-4832

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/