Езикът на нормативните актове - юридически и филологически аспекти. - Проглас. Филологическо списание, 2014, 23(1), с. 123-149. Print ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196


Иванова, Людмила (2014) Езикът на нормативните актове - юридически и филологически аспекти. - Проглас. Филологическо списание, 2014, 23(1), с. 123-149. Print ISSN 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 Статията се спира на проблеми, свързани с езиковото оформление на нормативни актове.
  Статия
 нормативни актове, проблеми


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  25574
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/