Към проблема за императивната модалност в немски и български език. - Сб. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на В. Левски". ВНВУ "В. Левски". 1988 г. Научни трудове. Велико Търново:ВНВУ "В. Левски" кн. 10. 1988. с. 147-154.


Иванова, Людмила (1988) Към проблема за императивната модалност в немски и български език. - Сб. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на В. Левски". ВНВУ "В. Левски". 1988 г. Научни трудове. Велико Търново:ВНВУ "В. Левски" кн. 10. 1988. с. 147-154. В.Търново: ВНВУ "В. Левски"


 
  Доклад
 императивна модалност, изразни средства, български и немски език
 Издадено
  25569
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/