Самостоятелна изложба - живопис, м. Февруари, 1991


Легкоступ, Пламен (1991) Самостоятелна изложба - живопис, м. Февруари, 1991 галерия „Спектър“, В. Търново


 
  Изложба
 
 Издадено
  25459
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/