Полският позитивизъм като акт на терапия – трансформация в системата на художествения знак - Трудове на ВТУ. Филологически факултет Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie, т.29, кн. 1, 1991, изд. 2001.


Григорова, Маргрета (1991) Полският позитивизъм като акт на терапия – трансформация в системата на художествения знак - Трудове на ВТУ. Филологически факултет Филологически факултет = Travaux de L'universite St. St. Cyrille et Methode de Veliko Tirnovo. Faculte de philologie, т.29, кн. 1, 1991, изд. 2001. Велико Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 133-168, ISSN 0204-6369, изд. 2001COBISS.BG-ID 1124241892


 
  Студия
 Полски позитивизъм, Болеслав Прус, Елиза Ожешкова, терапия, семиотика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  25267
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/