Ръководство по математика : [За студентите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“] / В. Търново : Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, 317 с. УДК 51(075.8). COBISS.BG-ID 1088970980


Маринова, Виолетка (1991) Ръководство по математика : [За студентите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“] / В. Търново : Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, 317 с. УДК 51(075.8). COBISS.BG-ID 1088970980 Велико Търново


 Задачи по математика с отговори, указания и решения по всички изучавани теми.
  Учебник / Учебно помагало
 съждения, множества, релации, операции, числа, уравнения, неравенства, функции
 Издадено
  25258
 Виолетка Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/