За отношенията между собственика и ползувателя по Закона за собствеността.


Русчев, Иван (1991) За отношенията между собственика и ползувателя по Закона за собствеността. -Съвременно право, 1991, № 3, с. 3-12, ISSN 0861-1815, COBISS.BG-ID 1119679972


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  25192
 Иван Русчев

1. Ставру, Стоян. Едностранно прекратяване на вещното право на ползване по чл. 61 от Закона за собствеността.- Собственост и право, 2011 г., № 7, с.5-18, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028 Цитиранията са на с.5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/