Въртящите се дискове от Боянската църква. сп. Проблеми на изкуството 2/2008, 16-22,ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1182039524


Ръцева-Христова, Светозара (2008) Въртящите се дискове от Боянската църква. сп. Проблеми на изкуството 2/2008, 16-22,ISSN:0032-9371 COBISS.BG-ID - 1182039524 София


 
  Статия
 Символи, икони, стенописи


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  25165
 Светозара Ръцева-Христова

2. Panayotidi M.,Thirteenth-Century Icons and Frescoes at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai Some Observations, p. 87- 102// ORIENT & OCCIDENT MÉDITERRANÉENS AU XIIIe SIÈCLE, Paris : Éd. A. et J. Picard, DL 2012, ISBN : 978-2-7084-0922-41, p. 92, n.28, https://www.academia.edu/5275805/M._Panayotidi_Some_Observations_on_Thirteenth_Century_Sinai_Icons_and_Boiana_Frescoes_1259_

1. Panayotidi,М. Some Observations on Thirteenth-century Sinai Icons and Boyana Frescoes (1259)// Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа, София, 2011, ISBN: 978-954-91259-7-9, с.240 б. 17 COBISS.BG-ID – 1238679524,

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/