За някои иконографски аспекти на изображението на св. Богородица “Страстна”. (Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д. н. Любен Прашков проведена във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 14-15 декември 2001г.) В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, София, 2006, 177- 185,ISBN: 954524514 COBISS.BG-ID - 1242737892


Ръцева-Христова, Светозара (2006) За някои иконографски аспекти на изображението на св. Богородица “Страстна”. (Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д. н. Любен Прашков проведена във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 14-15 декември 2001г.) В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед, София, 2006, 177- 185,ISBN: 954524514 COBISS.BG-ID - 1242737892 София


 
  Статия
 Стенописи, икони, Св. Богородица
 Издадено
  25159
 Светозара Ръцева-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/