За преговорите на Борис Сарафов с австро-унгарската дипломация през 1901 г.


Мишев, Радослав (1991) За преговорите на Борис Сарафов с австро-унгарската дипломация през 1901 г. Исторически преглед, 1991, №7, с. 49 - 54, ISSN 0323-9748


 Въз основа на непубликувани документи от Австрийския държавен архив авторът реконструира в пълнота преговорите на бившия председател на ВМК Борис Сарафов с австро-унгарската дипломация във Виена през 1901 г. Преговорите са резултат от разочарованието на българските революционни дейци от руската политика по българския Национален въпрос.Показан е и опитът на австро-унгарската дипломация да завербува Борис Сарафов за своите цели.
  Статия
 австро-унгарска дипломация, Борис Сарафов, Русия, Хайнрих фон Мюлер


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24937
 Радослав Мишев

2. Палангурски М. България в балканската политика на Русия /1899-1903 г./. В. Търново, Издат. "Слово", рецензенти - доц. д-р Р. Мишев, доц. д-р М. Минчев, 1996 г., 318 с., цит. с. 295. ISBN 954-439-412--5

1. Дюлгерова Н. Българският национален въпрос в политиката на Русия и Австро-Унгария 1894-1903, София, 1994 г., 172 с., Издат. на БАН, ред. Л. Йонева, цит. с. 10, ISBN 954-430-252-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/