Спомагателните глаголи в българския и във френския език


Христов, Паисий (1979) Спомагателните глаголи в българския и във френския език Съпоставително езикознание, 1979, 4, ISSN 0204-8701


 
  Статия
 
 Издадено
  24805
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/