Синтактични проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX век


Христов, Паисий (0) Синтактични проблеми на ритъма в българските преводи на френска поезия от XIX век Велико Търново: Трудове ва ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", том 28, кн. 2, 1992. OBISS.BG-ID 1146552292


 
  Статия
 
 
  24773
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/