Жанрово-стилови и рецептивни аспекти на „Забавник за лето 1845“ на К. Огнянович.


Димитров, Николай (1991) Жанрово-стилови и рецептивни аспекти на „Забавник за лето 1845“ на К. Огнянович. В: Жанр и възприемател през Възраждането. В Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1991, с. 55-66, COBISS.BG-ID 1090869732


 
  Статия
 К. Онянович, Забавник, лето 1845, жанр, рецепция


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  24701
 Николай Димитров

1. А. Велкова- Гайдаржиева. Васил Пундев. История. Критика. Класика, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, ISBN -10: 954-524-541-7;ISBN-13: 978-954-524-541-1, COBISS.BG-ID 1243658468

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/