Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков)


Илиева, Мария (1991) Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Изд. на ВТУ, 1991. 103 с. COBISS.BG-ID 1024574436


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24577
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/