Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика


Ангелова-Анастасова, Мая (2015) Поетическо земеописание на България. За „Макове”, „Стръкове”, „Високата вълна” и тихата лирика Литературен вестник, Бр. 33 от 21 – 27 окт. 2015 (Год. 24), с. 9,15, ISSN 1310 - 9561 (Print), COBISS.BG-ID: 1274967524


 
  Статия
 
 Издадено
  24408
 Мая Ангелова-Анастасова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/