Един немски „Следобед“ по Чехов маниер. // Европа чете Чехов. В. Търново: Унив. изд. „Св. cв. Кирил и Методий“, 2012, 324-334.


Бурнева, Николина (2012) Един немски „Следобед“ по Чехов маниер. // Европа чете Чехов. В. Търново: Унив. изд. „Св. cв. Кирил и Методий“, 2012, 324-334. Велика Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Анализ на наратива в свободната интерпретация мотиви от Чеховите пиеси "Чайка", "Вуйчо Ваньо" и "Вишнева градина" във филма "Ein Nachmittag" (Един следобед) на Ангелика Шаленек
  Статия
 Angelika Schalenek, Chehov, Fimische Narrative
 
  24263
 Николина Бурнева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/