Реториката - учебна дисциплина


Ботева, Мариета (1991) Реториката - учебна дисциплина сп. "История, общество, философия", бр.3, 1991 г., с.79-85, ISSN 0861-3710, COBISS.BG-ID: 1121006564


 
  Статия
 
 Издадено
  23969
 Мариета Ботева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/