Към въпроса за българо-румънските паралели в областта на народната балада


Станков, Иван (1991) Към въпроса за българо-румънските паралели в областта на народната балада Българистични и славистични изследвания. В.Търново, 1991


 Разглеждат основни общи мотиви във фолклора на българи и румънци
  Статия
 балада, българска, румънска, мотив
 Издадено
  23940
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/