Особености в рецепцията на руската белетристика в България през 70-те години на ХIХ век.


Манолакев, Христо (1991) Особености в рецепцията на руската белетристика в България през 70-те години на ХIХ век. Българистични и славистични изследвания. Материали от Науч. конф. посветена на 80-те години от рождението на акад. Емил Георгиев. В. Търново, 1991, с. 99-109.


 
  Статия
 
 
  23315
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/