Жанрови модификации в преводната литература на Възраждането.


Манолакев, Христо (1991) Жанрови модификации в преводната литература на Възраждането. Жанр и възприемател през Възраждането. Изд. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 1991, с. 35-44.


 
  Статия
 
 
  23314
 Христо Манолакев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/