Векторно-алгебричен метод за решаване на геометрични задачи от лица и обеми. София: “ВЕДА-СЛОВЕНА – ЖГ, 2005, с. 103. ISBN 954-8510-90-1


Върбанова, Маргарита (2005) Векторно-алгебричен метод за решаване на геометрични задачи от лица и обеми. София: “ВЕДА-СЛОВЕНА – ЖГ, 2005, с. 103. ISBN 954-8510-90-1 “ВЕДА-СЛОВЕНА – ЖГ, София, 103 с. ISBN 954-8510-90-1


 В книгата се предлагат методи за решаване на задачи с приложение на векторната алгебра. Предназначена е за студенти, готвещи се за учители по математика и за учители по математика.
  Книга
 вектор, лице на повърхнина на геометрично тяло, обем на тяло


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2303
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/