Задачи и тестове по математика за 3 и 4 клас. В. Търново: Faber, 2001, 83 с. ISBN 954-775-001-1


Върбанова, Маргарита (2001) Задачи и тестове по математика за 3 и 4 клас. В. Търново: Faber, 2001, 83 с. ISBN 954-775-001-1 В. Търново: Faber, 83 с. ISBN 954-775-001-1


 В сборника се предлагат примерни системи от задачи, съобразени с учебните програми за съответните класове. Разработени са примерни тестове за оценка знанията на учениците съобразно изучаваните знания.Предложена е система задачи за пропедевтика метода на инверсията за решаване на математически и нематематически задачи.
  Учебник / Учебно помагало
 инверсия, задача, числов израз, система задачи


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2301
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/