История на математиката (курс лекции) . В. Търново: Университетско издателство ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий” и ІІ издание София: Модул, 1999, 175 с. ISBN: 954-8433-23-0


Върбанова, Маргарита (1999) История на математиката (курс лекции) . В. Търново: Университетско издателство ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий” и ІІ издание София: Модул, 1999, 175 с. ISBN: 954-8433-23-0 Университетско издателство ВТУ”Св.св. Кирил и Методий” и ІІ издание - Модул, София:Модул. - с.175. ISBN: 954-8433-23-0


 Разглеждат се основни етапи в зараждането и развитието на математическите знания в Египат, вавилон, Китай, древна Гърция, Арабския халифат,Европа, Азия. Предназначена е за студенти и учители по математика, за всички, интересуващи се от история на математиката.
  Учебник / Учебно помагало
 история, математика, зараждане и развитие на математиката в древна Гърция, Вавилон, Египет, Арабски


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2300
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/