Методика на обучението по математика – специална част. В.Търново: Faber, 2001, 188 с. ISBN 954-91070-6-X


Върбанова, Маргарита (2001) Методика на обучението по математика – специална част. В.Търново: Faber, 2001, 188 с. ISBN 954-91070-6-X В.Търново: Faber, 188 с. ISBN 954-91070-6-X


 В книгата се предлагет основни методически идеи за узучаване на важни математически понятия в училищния курс по математика.Предназначена е за студенти и за учители по математика.
  Учебник / Учебно помагало
 дидактика, множество, релации, методика на изучаване , функция, уравнение, неравенство


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  2292
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/