Мотиви за учене. – В: Отражение на училищната среда в съзнанието на учениците: Изследване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991, с. 27–39. ISSN или ISBN няма. COBISS.BG-ID 1024219620 http://www.bg.cobiss.net


Маджаров, Георги (1991) Мотиви за учене. – В: Отражение на училищната среда в съзнанието на учениците: Изследване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991, с. 27–39. ISSN или ISBN няма. COBISS.BG-ID 1024219620 http://www.bg.cobiss.net София


 
  Статия
 
 Издадено
  22755
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/