Социални предпоставки на учебната мотивация в горния курс. – Педагогика, 1991, 4, с. 23–26. Print ISSN 0861–3982


Маджаров, Георги (1991) Социални предпоставки на учебната мотивация в горния курс. – Педагогика, 1991, 4, с. 23–26. Print ISSN 0861–3982 София


 
  Статия
 
 Издадено
  22750
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/