Плакатът – между изкуството и комуникацията.


Серезлиев, Стефан (1991) Плакатът – между изкуството и комуникацията. Индустриален дизайн. Декоративно изкуство : списание за индустриален дизайн, декоративно, монументално, приложно изкуство и архитектурно-художествен синтез. До 1991, N 1 под загл. Промишлена естетика. Декоративно изкство = ISSN 0205-0099., 1991, януари, с.18–21. Print ISSN 0861-4245.


 Изследват се визуалните и комуникативни феномени на плаката и особеното място, което той заема между изкуството и комуникацията. Анализират се успешни международни примери, като се изследват връзките с рекламата и художествената практика.
  
 плакат, изкуство, комуникация
 Издадено
  22734
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/