Психологичен подбор на курсанти за висшите военни училища на Сухопътните войски (експериментално изследване),София,Издателство: ВИК “Св. Георги Победоносец”, 1991, 102 с.


Бораджиева, Елена (1991) Психологичен подбор на курсанти за висшите военни училища на Сухопътните войски (експериментално изследване),София,Издателство: ВИК “Св. Георги Победоносец”, 1991, 102 с. София


 В монографията се изследват методики за психологичен подбор на курсанти по критерии, които са изведени на базата на анализ на професионалната дейност.
  Монография
 психологичен подбор в армията, критерии за подбор
 Издадено
  22615
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/