About the aritmetical operation and the posional numbering systems in primary school mathematics. In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2


Върбанова, Маргарита (2007) About the aritmetical operation and the posional numbering systems in primary school mathematics. In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2 In: Curent Trends in Mathematics Education. 5rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Rhodes, Greece, 2007, pp. 583-592. ISBN 960-7341-25-2


 В доклада се представят идеи за изучаване на аритметичните операции от студенти - бъдещи начални учители. Разкрива се съдържанието на понятието "бройна система" и се предлагат идеи за изучаването му.
  Доклад
 число, бройна система, аритметично действие, равенство
 Издадено
  22539
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/