Modelling, classification an graphic presentation of elementary text problems with additive structure "SSS. Paper presented at the 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Educationq, Athens-Hellas, 2003, pp. 207-214. ISBN 960-7341-25-2


Върбанова, Маргарита (2003) Modelling, classification an graphic presentation of elementary text problems with additive structure "SSS. Paper presented at the 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Educationq, Athens-Hellas, 2003, pp. 207-214. ISBN 960-7341-25-2 - В: 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Educationq, Athens-Hellas, 2003, pp. 207-214. ISBN 960-7341-25-2


 В доклада се представя класификация на елементарни текстови задачи, които се решават с помощта на действията събиране, изваждане, умножение и деление. Структурата на задачите е от вида Множество-Множество-Множество.
  Доклад
 текстова задача, множество, класификация, събиране, изваждане, умножение, деление
 Издадено
  22536
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/