Equations or transformations in primari school mathematics. Proceeding of the 4td Mediterranean Conference on Mathematics Education, Palermo-Italy, 2005, pp. 355-364. ISBN set 9963-7770-6-6, ISBN Volume II 9963-7770-8-2


Върбанова, Маргарита (2005) Equations or transformations in primari school mathematics. Proceeding of the 4td Mediterranean Conference on Mathematics Education, Palermo-Italy, 2005, pp. 355-364. ISBN set 9963-7770-6-6, ISBN Volume II 9963-7770-8-2 - In: proceeding of the 4td Mediterranean Conference on Mathematics Education, Palermo-Italy, 2005, pp. 355-364. ISBN set 9963-7770-6-6, ISBN Volume II 9963-7770-8-2


 В доклада се представят някои идеи за изучаване на операциите и релациите в началната училищна математика.
  Доклад
 естествено число, операция, релация
 Издадено
  22533
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/