За систематизирането на аритметичните знания. - Педагогика, 2000, 4, сс. 52-57. ISSN 0861-3982


Върбанова, Маргарита (2000) За систематизирането на аритметичните знания. - Педагогика, 2000, 4, сс. 52-57. ISSN 0861-3982 // Педагогика, 2000, 4, сс. 52-57. ISSN 0861-3982


 
  Статия
 число, аритметично действие, равенство, система, задача
 Издадено
  22529
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/