Запознаване на учениците с релацията "а пъти по-голямо" в множеството на естествените числа. - Начално образование, 1989, 1., сс. 34-37. ISSN 6204-4951


Върбанова, Маргарита (1989) Запознаване на учениците с релацията "а пъти по-голямо" в множеството на естествените числа. - Начално образование, 1989, 1., сс. 34-37. ISSN 6204-4951 // Начално образование, 1989, 1., сс. 34-37. ISSN 6204-4951


 В статията се предлагат идеи за формиране на релацията "а пъти по-голямо" в множеството на естествените числа в началната училищна математика.
  Статия
 по-голямо, естествено число, операции, решаване, математическо понятие
 Издадено
  22527
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/