Някои проблеми на моделирането при решаването на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, 5, сс. 33-40. ISSN 0204-4951


Върбанова, Маргарита (1995) Някои проблеми на моделирането при решаването на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, 5, сс. 33-40. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 1995, 5, сс. 33-40. ISSN 0204-4951


 В статията се разглеждат основните етапи при решаване на текстови задачи и се предлага обогатяване на модела при решаване на задачите с включване на етапа "междинни модели".
  Статия
 задача, етапи, анализ, междинни модели
 Издадено
  22526
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/