Системи от задачи при изучаване на числата и операциите с тях в началните класове. - Начално образование, 2000, 2, сс. 24-30. ISSN 0204-4951


Върбанова, Маргарита (2000) Системи от задачи при изучаване на числата и операциите с тях в началните класове. - Начално образование, 2000, 2, сс. 24-30. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 2000, 2, сс. 24-30. ISSN 0204-4951


 
  Статия
 задача, събиране, дедуктивни разсъждения, релация
 Издадено
  22525
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/