За елементарните текстови задачи в началната училищна математика - класификация и наредба. - Начално образование, 2001, 5-6, сс. 5-12. ISNN 0204-4951


Върбанова, Маргарита (2001) За елементарните текстови задачи в началната училищна математика - класификация и наредба. - Начално образование, 2001, 5-6, сс. 5-12. ISNN 0204-4951 // Начално образование, 2001, 5-6, сс. 5-12. ISNN 0204-4951


 В статията се предлага нова класификация на елементарните текстови задачи, критерии за класификация и принципи за наредба на елементарните текстови задачи.
  Статия
 методика, математика, моделиране, класификация
 Издадено
  22524
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/