Пропедевтика на понятието функция и свързаните с него понятия в обучението по математика в I-IV клас. - Начално образование, 2001, 1., сс. 44-51. ISNN 0204-4951


Върбанова, Маргарита (2001) Пропедевтика на понятието функция и свързаните с него понятия в обучението по математика в I-IV клас. - Начално образование, 2001, 1., сс. 44-51. ISNN 0204-4951 // Начално образование, 2001, 1., сс. 44-51. ISNN 0204-4951


 В статията се предлагат възможности за пропедевтика на елементарни знания от алгебрата в началната училищна математика. Разглеждат се конкретни задачи, с които се подготвя изучаването на понятието функция в училищния курс по математика.
  Статия
 число, функция, пропедевтика
 Издадено
  22522
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/