Моделиране, класифиикация и графично представяне на елементарни адитивни текстови задачи от типа множество-множество-множество. - Начално образование, 2003, 1. , сс. 4-15. ISSN 0204-4951


Върбанова, Маргарита (2003) Моделиране, класифиикация и графично представяне на елементарни адитивни текстови задачи от типа множество-множество-множество. - Начално образование, 2003, 1. , сс. 4-15. ISSN 0204-4951 // Начално образование, 2003, 1. , сс. 4-15. ISSN 0204-4951


 В статията се представят дидактически модели на елементарни текстови задачи, на които структурният им модел е множество-множество-множество. Тази класификация на елементарните текстови задачи представя множествения модел на задачите и съвременен подход при тяхното изучаване.
  Статия
 диаграма, множество, елементарна задача, дидактическо моделиране и др.
 Издадено
  22520
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/