Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - В: Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, 1-2., сс. 44-57. ISSN 1310-358X


Върбанова, Маргарита (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - В: Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, 1-2., сс. 44-57. ISSN 1310-358X В: Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2003, 1-2., сс. 44-57. ISSN 1310-358X


 
  Статия
 задача, занимателност, рационално смятане
 Издадено
  22512
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/