Vektors as basis of subject interrelations in school mathematics. Сб. от International Conferens on MATHEMATICS EDUCATION, 3- 5 June, Svishtov-Sofia.Sofia, 2005, сс. 104-109. ISBN 954-8880-21-0


Върбанова, Маргарита (2005) Vektors as basis of subject interrelations in school mathematics. Сб. от International Conferens on MATHEMATICS EDUCATION, 3- 5 June, Svishtov-Sofia.Sofia, 2005, сс. 104-109. ISBN 954-8880-21-0 - B: International Conferens on MATHEMATICS EDUCATION, 3- 5 June, Svishtov, Sofia, сс. 104-109. ISBN 954-8880-21-0


 В доклада се представят идеи за използване на векторната алгебра за решаване на различни по характер математически задачи - математически и практически.
  Доклад
 вектор, векторно пространство, координати на вектор
 Издадено
  22438
 Маргарита Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/